Έ Ρυμουλκουμένου άνω των 750kg

Τι χρειάζεται για το Δίπλωμα Νταλίκας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εκδίδεται μόνο από άτομα που έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας (φορτηγό)

Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
Φωτοτυπία διπλώματος
2 έγχρωμες φωτογραφίες ειδικού τύπου
Αριθμό ΑΦΜ
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ19 (δίνεται στη σχολή)
Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)

*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης
Τα μαθήματα είναι 8 πρακτικά και η παράσταση
 

Ρυμουλκούμενου (νταλίκας) Ε

ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
 

 • Επεκτάσεις διπλωμάτων σε λοιπές κατηγορίες
   
 • Αναθεωρήσεις ελληνικών και ξένων διπλωμάτων
   
 • Αλλαγές διπλωμάτων σε νέου τύπου (κάρτα)
   
 • Αντίγραφα ελληνικών και ξένων διπλωμάτων (λόγω κλοπής, φθορά)
   
 • Επαναχορήγηση διπλωμάτων από Point System
   
 • Επαναχορήγηση ελληνικών διπλωμάτων από ξένες χώρες Ε.Ε.
   
 • Διεθνή διπλώματα
   
 • Εκδόσεις/ανανεώσεις/αντίγραφα ειδικών αδειών ταξί.
   
 • Εκδόσεις/ανανεώσεις/αντίγραφα ψηφιακών ταχογράφων
   
 • Μετατροπές διπλωμάτων ξένων χωρών χωρίς εξετάσεις (από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Ελβετία, Λιχτενστάιν, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ιαπωνία,  ΗΠΑ, Καναδάς, και Αυστραλία)
   
 • Ενσωματώσεις διπλωμάτων τροχαίας μοτοποδηλάτων