Σεμινάρια ΠΕΙ

 ΓΙΑ C πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αν η έκδοση του C είναι ΠΡΙΝ ΑΠΟ 09-09-2009 και σεμινάρια D  ΠΡΙΝ απο 09-09-2010 για πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας μεταφορέα επιβατών.
 Αν η έκδοση είναι μετά απο την 9-9-2009 για C' και μετά απο 9-9-2010 για D ,τοτε πρέπει ο ενδιαγερόμενος να εκδόσει δελτίο υποψηφίου και να δώσει θεωριτηκές και πρακτικές εξετάσεις.Στις οποίες πρακτικής εξαιρείται απο την διαδικασία της στάθμευσης και της οπισθοπορείας με στροφή.