Εξετάσεις

Εξέταση θεωρητική & πρακτική

Εξέταση θεωρητική & πρακτική των υποψηφίων οδηγών για κάθε κατηγορία
Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως κάθε κατηγορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών, ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να επιτύχει τόσο στη θεωρητική όσο και στη πρακτική εξέταση οδηγήσεως.

Θεωρητική Εξέταση (Μηχανογραφική με Η/Υ)
Για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β' κατηγορίας για πρώτη φορά ή μοτοσικλέτας Α' κατηγορίας (αν δεν έχετε αυτοκινήτου), εξετάζεστε σε Η/Υ από την ύλη του βιβλίου << Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων >> με το πρόγραμμα εξέτασης testdrive το οποίο θα επιλέξει τυχαία 30 ερωτήσεις και θεωρείτε ότι έχετε πετύχει αν κάνατε μέχρι μία λάθος απάντηση.

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας Α' κατηγορίας ( μικρή ή μεγάλη ) εξετάζεστε σε Η/Υ από την ύλη του βιβλίου
<<Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσικλετών>> με το πρόγραμμα εξέτασης testdrive το οποίο θα επιλέξει τυχαία 10 ερωτήσεις και θεωρείτε ότι έχετε πετύχει αν κάνατε μέχρι μία λάθος απάντηση.

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης φορτηγού εξετάζεστε σε Η/Υ από την ύλη του βιβλίου <<Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Φορτηγών>> με το πρόγραμμα εξέτασης testdrive το οποίο θα επιλέξει τυχαία 10 ερωτήσεις και θεωρείτε ότι έχετε πετύχει αν κάνατε μέχρι μία λάθος απάντηση.

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης λεωφορείου εξετάζεστε σε Η/Υ από την ύλη του βιβλίου <<Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεωφορείων>> με το πρόγραμμα εξέτασης testdrive το οποίο θα επιλέξει τυχαία 10 ερωτήσεις και θεωρείτε ότι έχετε πετύχει αν κάνατε μέχρι μία λάθος απάντηση.

Πρακτική Εξέταση ( Πορεία - οδήγηση )
Για την απόκτηση άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας ( Α μικρής ή μεγάλης ), πορεία με εκπαιδευτική μοτοσικλέτα διάρκειας 25 λεπτών τουλάχιστον (εφόσον αυτή δεν διακοπεί λόγω απορρίψεως) όπου εξετάζεστε στις δοκιμασίες που περιγράφονται παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ Α
Προετοιμασία οχήματος, προφυλάξεις εν στάση, ειδικές δοκιμασίες.

1. Έλεγχο του οχήματος πριν ξεκινήσει.
2. Χρήση κράνους.
3. Αναδίπλωση του πλαγίου στηρίγματος και πορεία χωρίς να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας.
4. Σωστή εκκίνηση.
5. Ξεκίνημα σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%.
6. Επιτάχυνση του οχήματος με αλλαγή ταχυτήτων και μεταφορά επιβάτη (γρήγορος διάδρομος των 50 m) .
7. Ακινητοποίηση του οχήματος με ακρίβεια.
8. Ελικοειδής διαδρομή με μικρή ταχύτητα (slalom ανάμεσα σε 7 κώνους ανά 4 m).
9. Κίνηση με μικρή ταχύτητα (αργός διάδρομος των 25 m σε χρόνο 15 sec και άνω).
10. Στάθμευση οχήματος και μέτρα ασφαλείας κατά την απομάκρυνση απ' αυτό.

ΟΜΑΔΑ Β
Πορεία ( Σοβαρά σφάλματα )
1. Παραβίαση σηματοδότη, ή μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.
2. Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
3. Ανέβασμα στο πεζοδρόμιο, νησίδες κλπ.
4. Πρόκληση ατυχήματος.
5. Παραβίαση της προτεραιότητας, πινακίδων σήμανσης κλπ.

ΟΜΑΔΑ Γ
Πορεία (απλά σφάλματα)
1. Φρενάρισμα με διάφορες ταχύτητες.
2. Στροφές δεξιά-αριστερά.
3. Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας.
4. Χρήση δεικτών κατεύθυνσης και φώτων.
5. Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες.
6. Σωστή θέση στο οδόστρωμα.
7. Σωστή συμπεριφορά προς τους λοιπούς χρήστες του δρόμου.
8. Τήρηση των αποστάσεων από τα άλλα οχήματα.
9. Προσπέρασμα ακινήτων εμποδίων και προπορευόμενων οχημάτων.
10. Σωστή προσέγγιση και σωστή διέλευση των σιδηροτροχιών.
11. Κατάλληλη κλίση σώματος και δικύκλου στις στροφές.
12. Σωστή αντίδραση σε συνθήκες κινδύνου.
13. Τήρηση των κανόνων του Κ.Ο.Κ. και ορθή χρησιμοποίηση εξαρτημάτων.

Κατά την πρακτική εξέταση, ο υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε στην ΟΜΑΔΑ Α, αν έχει επιτύχει σε όλες τις δοκιμασίες της. Κατά την εξέτασή του στην πορεία αν αποτύχει έστω και σε μία από τις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Β, διακόπτεται η πρακτική εξέταση και ο υποψήφιος απορρίπτεται. Επίσης ο υποψήφιος απορρίπτεται αν συγκεντρώσει περισσότερα από πέντε συνολικά σφάλματα (Σ) στις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Γ ή δύο σφάλματα (ΣΣ) σε μία (την ίδια και τις δύο φορές) από τις δοκιμασίες της ομάδας αυτής. Οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α μπορούν να γίνονται και μέσα σε ειδικά εξεταστικά πάρκα, εφόσον υπάρχει κατάλληλος χώρος που ανήκει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή στους Ο.Τ.Α. και διατίθεται για το σκοπό αυτό.

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ( Β ), πορεία με εκπαιδευτικό αυτοκίνητο διάρκειας 25 λεπτών τουλάχιστον (εφόσον αυτή δεν διακοπεί λόγω απορρίψεως) όπου εξετάζεστε στις εξής δοκιμασίες :

ΟΜΑΔΑ Α
Προετοιμασία οχήματος, προφυλάξεις εν στάση, ειδικές δοκιμασίες.
1. Έλεγχο του οχήματος πριν ξεκινήσει.
2. Σωστή εκκίνηση.
3. Ξεκίνημα σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%
4. Επί τόπου στροφή με χρήση όπισθεν (Πραγματοποιείται μόνο για την κατηγορία Β)
5. Οπισθοπορεία με στροφή.
6. Στάθμευση δεξιά ή αριστερά, σε δρόμο με κλίση.
7. Λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το όχημα.
8. Υποβοηθητικοί μηχανισμοί πεδήσεως και διευθύνσεως ( μόνο για τις κατηγορίες Γ, Δ, Γ+Ε, Δ+Ε ).
9. Χρήση ταχογράφου ( μόνο για τις κατηγορίες Γ, Δ, Γ+Ε, Δ+Ε ).
10. Ζεύξη - Απόζευξη με έλκον όχημα ( μόνο για τις κατηγορίες Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε ).

ΟΜΑΔΑ Β
Πορεία ( Σοβαρά σφάλματα )
1. Παραβίαση σηματοδότη, ή μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.
2. Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
3. Ανέβασμα στο πεζοδρόμιο, νησίδες κλπ.
4. Πρόκληση ατυχήματος.
5. Παραβίαση της προτεραιότητας, πινακίδων σήμανσης κλπ.

ΟΜΑΔΑ Γ
Πορεία (απλά σφάλματα)
1. Φρενάρισμα με διάφορες ταχύτητες.
2. Στροφές δεξιά-αριστερά.
3. Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας.
4. Χρήση δεικτών κατεύθυνσης και φώτων.
5. Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες.
6. Σωστή θέση στο οδόστρωμα.
7. Σωστή συμπεριφορά προς τους λοιπούς χρήστες του δρόμου.
8. Τήρηση των αποστάσεων από τα άλλα οχήματα.
9. Προσπέρασμα ακινήτων εμποδίων και προπορευόμενων οχημάτων.
10. Σωστή προσέγγιση και σωστή διέλευση των σιδηροτροχιών.
11. Σωστή αντίδραση υπό πραγματικές συνθήκες κινδύνου.
12. Τήρηση των κανόνων του Κ.Ο.Κ. και ορθή χρησιμοποίηση εξαρτημάτων.
13. Χρησιμοποίηση συστημάτων μειώσεως ταχύτητας ( μόνο για τις κατηγορίες Γ, Δ, Γ+Ε, Δ+Ε ).
14. Προσαρμογή τροχιάς οχήματος στις στροφές ( μόνο για τις κατηγορίες Γ, Δ, Γ+Ε, Δ+Ε ).

Κατά την πρακτική εξέταση, ο υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε στην ΟΜΑΔΑ Α, αν έχει επιτύχει σε όλες τις δοκιμασίες της. Κατά την εξέτασή του στην πορεία αν αποτύχει έστω και σε μία από τις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Β, διακόπτεται η πρακτική εξέταση και ο υποψήφιος απορρίπτεται. Επίσης ο υποψήφιος απορρίπτεται αν συγκεντρώσει περισσότερα από πέντε συνολικά σφάλματα (Σ) στις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Γ ή δύο σφάλματα (ΣΣ) σε μία (την ίδια και τις δύο φορές) από τις δοκιμασίες της ομάδας αυτής. Οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α μπορούν να γίνονται και μέσα σε ειδικά εξεταστικά πάρκα, εφόσον υπάρχει κατάλληλος χώρος που ανήκει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή στους Ο.Τ.Α. και διατίθεται για το σκοπό αυτό.

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης φορτηγού ( Γ ), πορεία με εκπαιδευτικό φορτηγό διάρκειας 45 λεπτών τουλάχιστον
(εφόσον αυτή δεν διακοπεί λόγω απορρίψεως) όπου εξετάζεστε στις δοκιμασίες που περιγράφονται παραπάνω.
Για την απόκτηση άδειας οδήγησης λεωφορείου ( Δ ), πορεία με εκπαιδευτικό λεωφορείο διάρκειας 45 λεπτών τουλάχιστον
(εφόσον αυτή δεν διακοπεί λόγω απορρίψεως) όπου εξετάζεστε στις δοκιμασίες που περιγράφονται παραπάνω.
Για την απόκτηση άδειας οδήγησης συρμού - ημιρυμουλκούμενου ( Β+Ε ) ή ( Γ+Ε ) ή ( Δ+Ε ) πορεία με εκπαιδευτικό συρμό - ημιρυμουλκούμενο διάρκειας 45 λεπτών τουλάχιστον (εφόσον αυτή δεν διακοπεί λόγω απορρίψεως) όπου εξετάζεστε στις δοκιμασίες που περιγράφονται παραπάνω.
 

- Δείτε επίσης τις υποσελίδες

Α Μοτοσυκλέτας Β Αυτοκινήτου C Φορτηγού D Λεωφορείου