Αλλαγή κινητήρα

1. Αίτηση που χορηγείται από την σχολή προς την αρμόδια υπηρεσία

2. Αδεια κυκλοφορίας.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για την καταβολή των απαιτούμενων δόσεων τελών κυκλοφορίας και λοιπών επιβαρύνσεων ( Μόνο για τα Φ.Ι.Χ & Φ.Δ.Χ αυτοκίνητα ) .

4. Τέλος Αδείας από τις τράπεζα

5. Επιθεώρηση του οχήματος στην Υπηρεσία Μεταφορών ,μόνο στην περίπτωση που έγινε αλλαγή κινητήρα σε Φ.Ι.Χ αυτοκίνητο μικτού βάρους πάνω απο 4 τόνους, Ε.Δ.Χ και Φ.Δ.Χ .

6. Τιμολόγιο αγοράς κινητήρα ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το πέρασμα του κινητήρα.

7. Βεβαίωση απο την εφορία για το επάγγελμα ή βεβαίωση απο την Δ/νση Γεωργίας για τα επαγγελματικά και αγροτικά αντίστοιχα.

8. Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου μηχανικού ή Πτυχιούχου μηχανικού Τ.Ε (ελεύθερου επαγγελματία ) με αποτύπωμα αριθμού πλαισίου αυτοκινήτου και κινητήρα.