Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας

1. Βεβαίωση από το αστυνομικό τμήμα (σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας).
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής μας ταυτότητας.
3. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
4. Θα πρέπει επίσης να επιστρέψουμε τις πινακίδες κυκλοφορίας στην περίπτωση που αυτές είναι φθαρμένες ή κατεστραμμένες.